Udir ber 10-åringer velge: Gutt, jente, eller ingen av delene?

Foto: Towfiqu Barbhuiya fra Unsplash
Foto: Towfiqu Barbhuiya fra Unsplash

Utdanningsdirektoratet (Udir) gjennomfører hvert år det de kaller Elevundersøkelsen. Usikker på om dette har funnet sted før, men i år fikk norske elever mellom 5. og 10. klasse følgende spørsmål om de er jente, gutt eller ingen av delene.

Da er det på sin plass å vurdere følgende:

1) Er norske 5.-10. klassinger modne til å svare seriøst når de møter dette spørsmålet i en anonym spørreundersøkelse?
2) Vil vi kunne lese noe ut av svarene?
3) Er dette spørsmålet til hjelp for de som evt. skulle oppleve kjønnsinkongruens?

Kan være et bilde av tekst

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Eyestetix Studio fra Unsplash

Intervju med prest Jan Bygstad

Kanal 10 og Marita Moltu møter prest i DELK, Jan Bygstad i programmet Kanal 10 Kveld der temaet er vår tids seksuelle revolusjon, og spesielt