Frikirkens nestformann utfordrer samlivssynet i trossamfunnet

Familie
Foto: Tyler Nix fra Unsplash

I et debattinnlegg som Budbæreren, Frikirkens nettorgan, publiserer fredag, skriver Schiager Topland at hun synes det er «…problematisk at trofast samliv med en av samme kjønn blir satt i samme kategori som utroskap eller grenseoverskridende seksuell adferd. Her trenger vi virkelig å gjøre et grundig stykke teologisk arbeid framover.»

Hun sier seg glad for at synet på samliv mellom to av samme kjønn kommer opp som sak på synodemøtet i juni hvor det foreslås opprettet en komite for teologisk utredning av Frikirkens ståsted knyttet til dette feltet.

– Utfordrende

Schiager Topland skriver at det er utfordrende for henne å være tilsynsmann for synoden og samtidig være «dypt urolig for at vår teologi ikke er fullstendig nok om samliv.»

«Så lenge jeg var stille om det, kjente jeg at det gikk ut over min egen integritet,» fortsetter hun.

Til slutt i sitt korte innlegg erkjenner hun at hun risikerer å miste nestformannsvervet på grunn av sitt samlivssyn:

«Så får det være opp til synoden om jeg har fortsatt tillit framover eller ikke.»

Kritikk og debatt

Schiager Toplands innlegg er et svar til pastor Øyvind Døvik i Randaberg Frikirke som 10. januar stiller en rekke kritiske spørsmål til synodens nestformann angående hennes ekteskapssyn i et innlegg på budbareren.no.

3. januar hadde også Jørn-Ivar Holmgren, som er eldste i Alta Frikirke, et kritisk innlegg samme sted.

Schiager Topland viser i svaret til Døvik først til det svaret hun ga valgkomiteen og delegatene til synoden i 2021 i forbindelse med at hun da stilte til gjenvalg som synodens nestformann:

«Jeg forstår ekteskapet som Guds gode ordning for livslangt samliv mellom en mann og en kvinne, men forstår også at dyp kjærlighet og tilhørighet kan skje mellom to av samme kjønn. Jeg håper at fellesskapene våre i tida framover ikke skyver fra seg, men bedre rommer dem som er usikre på sin kjønnsidentitet eller som lever i likekjønnede forhold, verdsetter deres tro og utrustning selv om vi ikke tilbyr vielse eller ordinert tjeneste.»

Videre skriver hun: «På linje med Frikirkens samlivsteologi forstår jeg ekteskapet som Guds gode gave for samlivet mellom mann og kvinne. Jeg mener med det at det er klokere å inngå et juridisk forpliktende ekteskap enn løselige forbindelser, og at Bibelen taler for et slik forhold som Guds gode ordning for mennesker og samfunn.»

Deretter følger hennes problematisering av Frikirkens plassering av likekjønnet samliv som forkastelig på linje med «utroskap eller grenseoverskridende seksuell adferd».

 

Vårt Land

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter