Frihet
Foto: Kristina fra Unsplash

Friheten gjelder bare de politisk korrekte

Picture of Kjell Skartveit

Kjell Skartveit

Lektor, forfatter og skribent
Stortingets familie- og kulturkomité arrangerte tirsdag 5. november en høring i forbindelse med to representantforslag som begge angår statens engasjement overfor LHBTI-bevegelsen.

Forslagene er omfattende, og Document har omtalt dem tidligere. Det er imidlertid ett av forslagene som bør vises ekstra oppmerksomhet, og det er ønsket om forbud mot konverteringsterapi.

I forslagets begrunnelse vises det til «skadelig konverteringsterapi fra religiøse og terapeutiske miljøer». I Dagsnytt 18 mandag 14. oktober 2019, uttalte en av forslagsstillerne, stortingsrepresentant Kari Henriksen:

vi mener også at det som foregår i enkelte religiøse miljøer og livssynssamfunn med homoterapi skal forbys.

Det er sjelden man opplever hykleriet så tydelig som her, for hva handler konvertering egentlig om? Jo, konvertering i denne sammenheng handler om at en person endrer legning, noe som norsk lovverk allerede erkjenner finner sted, men ikke bare det, selv forslagsstillerne applauderer det.

En av representantene bak dagens forslag, Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen, ga sammen med Bård Nylund i 2017 ut boka Homo. I undertittelen til boka står det at den henvender seg til «deg som er, lurer på om du er eller har lyst til å bli homo». Budskapet gjentas i boka.

Har lyst til å bli homo?

Det er helt i orden at Anette Trettebergstuen ønsker å hjelpe dem som har lyst til å bli homo. Det skal hun stå fritt til å gjøre, men hvorfor skal ikke andre få hjelpe dem som har lyst til å bli hetero? Hun erkjenner jo i sin egen bok at det er mulig å skifte legning. Så hvorfor er det bare LHBTI-bevegelsen som skal få lov til å drive med konverteringsterapi?

Man mer enn aner en angst for kristen seksualetikk, for slik forslaget forstås, er det ikke bare rettet som et ønske om forbud mot terapi i regi av autorisert og ikke-autorisert helsepersonell, men særlig mot tros- og livssynssamfunn.

Det vil bety at prester, pastorer og sjelesørgere vil måtte avvise personer som søker samtale om forhold som muligens kan bli tolket og vurdert som omfattet av et eventuelt forbud. Men også en teologi som fremhever at ekteskapet mellom én mann og én kvinne står i en særstilling, vil bli rammet.

Det hadde derfor vært mer redelig dersom Anette Trettebergstuen og Arbeiderpartiet hadde sagt det som det er, at hva de ønsker, er et statlig monopol knyttet til forståelse og undervisning av etikk knyttet til kjønn om samliv, der klassisk kristen tro avvises på grunn av dens opposisjon til den nye tids forståelse av moral.

Kjøp Kjell Skartveits nye bok her!

Boken Normløst av Kjell Skartveit

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med på diskusjonen
Andre kommentarer
Foto: Elyssa Fahndrich fra Unsplash

MF, pride og vitenskap

Menighetsfakultetet flagger med prideflagget, og MF-rektor Vidar Leif Haanes sier til Vårt Land at de blant annet gjør det: «for å synliggjøre at vi ikke