FN arbeider for radikal kjønnsteori

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Krefter i FN arbeider for å realisere “ånden” i Yogyakartaprinsippene, og sist ut er Ahmed Shaheed, FNs spesialrapportør for religions- eller livssynsfrihet. I følge FNs hjemmesider argumenterer han sterkt for at religion ikke kan brukes som argument for saklig å forskjellsbehandle mennesker på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet, og sa følgende:

“Jeg avviser bestemt påstand om at religiøs tro kan påberopes som en legitim” begrunnelse “for vold eller diskriminering av kvinner, jenter eller LHBT + mennesker,” og bemerket at “retten til religionsfrihet beskytter individer og ikke religioner som sådan”

I sin rapport oppfordrer FN-eksperten stater til å oppheve kjønnsbasert diskrimineringslovgivning, inkludert de som er vedtatt med henvisning til religiøse hensyn og som kriminaliserer utroskap, som; kriminaliserer personer på grunnlag av deres faktiske eller oppfattede seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, lover som kriminaliserer abort i alle tilfeller, og som legger til rette for religiøs praksis som krenker menneskerettighetene.

Ahmed Shaheed sa at kvinner og LHBT + mennesker opplever diskriminering og vold påført i religionens navn av både statlige og ikke-statlige aktører, og at dette hindrer deres evne til å nyte menneskerettighetene fullt ut, inkludert deres rett til religions- eller livssynsfrihet.

Han uttrykte også dyp bekymring for økningen i politiske kampanjer, også de som utføres av religiøse institusjoner og deres tilhengere, og som påberoper seg religionsfriheten som grunn til å trekke tilbake menneskerettighetene som han mener er grunnleggende for likestilling, både på nasjonale og internasjonale nivåer.

Religiøse samfunn er ikke ensartede. I mange religioner eksisterer det en rekke meninger, hvorav noen kan være mer forpliktet enn andre til å fremme likestilling og ikke-diskriminering, la FN-eksperten til.

Selv om religiøse organisasjoner har rett til autonomi i utøvelse av sin tro, bør slik respekt utvises innenfor en helhetlig oppfatning av rettigheter som er basert på universalitet, udelelighet, innbyrdes avhengighet og de umistelige mulighetene for enhver menneskerettighet.

Shaheed sa at “Statene har en plikt til å garantere for alle, inkludert kvinner, jenter og LHBT + mennesker, en lik rett til religions- eller livssynsfrihet, inkludert ved å skape et muliggjørende miljø der pluralistisk og progressiv selvforståelse kan manifestere seg.”

Kilde: UN News

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Rubaitul Azad fra Unsplash

El Salvador forbyr kjønnsideologi i skoleverket

President Nayib Bukele forbyr alt utdanningsmateriell som inneholder såkalt kjønnsideologi fra offentlige skoler og universiteter i El Salvador. Det skriver Document.no. FDocument.no skriver at forbudet

Foto: T Hwang fra Unsplash

Finnmark dropper regnbuefarger på skolesekk

Avgjørelsen falt i hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune i går, melder Altaposten. Høyre, Fremskrittspartiet og Industri- og næringspartiet fremmet forslaget om at «sekkene skal være