Espen Ottosen kritisk til LHBTIQ-rapporten i Den norske kirke

Foto: Sergio Souza fra Unsplash
Foto: Sergio Souza fra Unsplash

I et intervju med Vårt Land viser NLMs Espen Ottosen hvor problematisk begrepet diskriminering er i møte med kristen tro. Han peker på at ulik forståelse av teologien, nødvendigvis også må føre til en ulik forståelse av hva som er diskriminering. Det han imidlertid ikke synes å forstå, er at diskriminering er en nødvendig og riktig konsekvens av konservativ kristen teologi, noe han derfor ikke bør unnskylde. Denne diskrimineringen bør derfor ikke omtalens som diskriminering, men som saklig forskjellsbehandling.

– Rapporten er veldig utfordrende fordi ulik teologi om samlivsetikk vil lede til ulike tanker om diskriminering, sier Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

– Bare uttrykket «LHBT+-identitet», er vanskelig å forholde seg til for oss som står for et konservativt ståsted.

Han sier til Vårt Land at selve rapporten bygger på et premiss om at det er problematisk å avvise homofilt samliv, og utdyper:

 For oss som mener at homofilt samliv er galt, er nemlig ikke det viktige og interessante spørsmålet hva slags identitet, legning eller orientering en person har, men hva slags samlivsform vedkommende har valgt.

Dette er årsaken til at Ottosen mener rapporten er «grunnleggende problematisk». Han mener at den i praksis fjerner all legitimitet for de i DNK som mener det er rett at kirken forplikter ansatte på en klassisk forståelse av kristen samlivsetikk, og sier nei til å ansette personer som lever i et homofilt forhold.

– Disse vil, med denne undersøkelsen som fasit, stemples som tilhengere av urettmessig diskriminering.

Ottosen sier at også for dem som mener at homofilt samliv er galt, er det avgjørende å ta avstand fra hets og trakassering mot homofile.

– Men det ligger i sakens natur at de som mener at homofilt samliv er i strid med kristen etikk, vil finne det problematisk at mennesker i viktige stillinger i kirken velger en slik livsform.

Han legger til at undersøkelsen etter hans mening ikke tar på alvor at konservative kristne vil skille mellom hva slags seksuell orientering mennesker har og hvordan de innretter sitt samliv.

NLM ønsker å forplikte ansatte på kristen etikk

På spørsmål om hvilke grep de tar for å motvirke diskriminering av LHBT-personer i NLM, svarer han

– Vi tar avstand fra all form for hets og trakassering av homofile. Det skal forkynnes og sies tydelig at alle mennesker skapt og elsket av Gud, svarer Ottosen.

Han sier samtidig at NLM ønsker å forplikte ansatte på det de mener er kristen etikk, og han mener det er problematisk hvis dette kalles for diskriminering.

Vårt Land spør da hvordan NLM kan ivareta LHBT-personer i en organisasjon som har et klassisk samlivssyn. Til det svarer Ottosen:

Det avhenger av muligheten for å skille mellom orientering og livsform. Jeg kjenner mange kristne som har en homofil orientering, men som ikke ønsker å leve i et homofilt forhold. Jeg ser på disse som gode forbilder, som på ingen måte skal diskrimineres i kristent arbeid.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Regnbuemesser i kirken

I år holdes det minst 18 såkalte regnbuemesser i Den norske kirke i forbindelse med Pride-feiringer, viser en oversikt. Avisen Dagen var til stede i