Det norske Pride-Forsvaret går woke og ansetter kjønnsrådgivere

Foto: Alexander Undrum Fathi, Forsvaret
Foto: Alexander Undrum Fathi, Forsvaret

Nettavisen skriver at Forsvaret skal ansette åtte såkalte «gender-rådgivere», slik at man får klarhet i hvordan ulike kjønn er tilpasset ulike situasjoner og operasjoner. Nøkkelordet er «mangfold». Noen av oss gamle offiserer tolker dette mer som «enfold».

Talsperson for Forsvaret, major Endre Nedberg, forklarer:

– Rekruttering og inkludering av personell til Forsvaret med forskjellig kjønn, etnisitet, alder, utdanningsbakgrunn, legning, med mer, bidrar til et mangfoldig Forsvar. Noe som igjen bidrar til at Forsvaret får flere perspektiv å bidra med i oppdragsløsning.

«Gender-rådgiverne» skal spres utover alle forsvarsgrener. Alle deler av Forsvaret skal marineres i woke- og kjønnsperspektiver. Mangfold er vår styrke, liksom.

Motivet stammer fra et FN-vedtak om å bedre kvinners kår i krig og konflikter. Men er det ikke hovedsakelig menn som  dør i krig? Er det ikke langt flere menn som returnerer fra slagmarken med psykiske lidelser eller manglende lemmer, skadet for livet?

«Vi legger vekt på at kvinner skal være aktører i all innsats for fred og sikkerhet, og at menn så vel som kvinner er tjent med at freds- og sikkerhetsinnsatsen er inkluderende», skriver regjeringen i planen.

I handlingsplanen fremgår varianter av ordet «inkludering» hele 43 ganger. Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, jubler over Forsvarets fokus på inkludering.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Dainis Graveris fra Unsplash

Farlig lettvint om kjønn

I sitt innlegg Det androgyne 13.07. prøver Jørg Arne Jørgensen (JAJ) å stille seg utenfor debatten og gi kjønn en analyse fra et slags olympisk