Biskoper i Sverige ønsker ikke å ordinere prester med tradisjonelt syn på ekteskapet

Foto: jcomp fra Freepik
Foto: jcomp fra Freepik

Tre svenske biskoper oppgir at de ikke vil ordinere prester som avstår fra å vie homofile og likekjønna par. Det melder den svenske avisa Syre.

Ifølge svenske Dagen har det tidligere vært kjent at én biskop, Sören Dalevi i Karlstad bispedømme sier nei til prestekandidater som ikke vil vie likekjønna par. Nå oppgir også biskopene Mikael Mogren og Andreas Holmberg i Västerås og Stockholm bispedømme at det ikke er aktuelt å ordinere noen som har det tradisjonelle ekteskapssynet i bispedømmene sine.

Holmberg begrunner standpunktet med «Jeg ville ikke ordinert en prest som er bestemt på at hen ikke vil vie par av samme kjønn. Det er fordi det i praksis ville vært svært vanskelig å få prestestilling i Stockholm prestedømmet».

Gjelder framtidige prestekandidater

Flere av biskopene har valgt å ikke svare på avisen Syres spørsmål om hvorvidt de vil ordinere prestekandidater som ikke vier likekjønnede. De trekker heller fram at det ikke går an å påtvinge prester teologiske oppfatninger. Deretter viser de til bispemøtets felles uttalelse om at «felles mål med vielsen er at alle prester lykkelig og av fri vilje vier par av ulikt kjønn samt ulikt kjønn».

To biskoper lukker videre ikke helt døra for liknende standpunkt i framtida. Det er imidlertid ingen av dem som trekker inn allerede ordinerte prester. Det vil si at de ikke ønsker at nåværende prester skal gis avskjed på grunnlag av deres holdning til ekteskapsspørsmålet. Spørsmålet gjelder heller de som vil bli prester i framtida.

Ekteskapsspørsmålet i Sverige

  • Svenska kyrkan beslutta i 2009 å begynne å vie likekjønn par.
  • Det ble åpnet for to forskjellige syn på ekteskapsspørsmålet da prester kunne si nei til vielser.
  • Temaet har siden blitt diskutert, senest på fjorårets kirkemøte.

Tror ikke det blir noen diskusjon i Norge

Preses Olav Fykse Tveit i Den norske kirke kan fortelle at å ikke ordinere prestekandidater som ikke vil vie likekjønna par ikke har vært tema på bispemøtet i Norge, og kommenterer saken slik til Vårt Land:

– Den samvittighetsfriheten som er et premiss i Kirkemøtets vedtak handler om friheten til å ikke vie likekjønna par. Det strider derfor mot logikken i vedtaket.

Han presiserer overfor Vårt Land at dersom presten ikke vil vie likekjønna par, skal kirka organisere vielse med en annen prest.

På spørsmål fra Vårt Land om han kan se for seg at det blir en diskusjon i framtida, svarer Olav Fykse Tveit:

– Det kan ikke utelukkes at noen vil diskutere det, men jeg tror ikke det blir ikke noen diskusjon i vårt bispemøte.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter