Stortinget sier foreløpig nei til et tredje juridisk kjønn

Foto: Marianne Bos fra Unsplash
Foto: Marianne Bos fra Unsplash

Torsdag var spørsmålet om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori oppe til debatt i Stortinget.
Bakgrunnen er at Venstre i fjor fremmet et representantforslag om en tredje juridisk kjønnskategori, samt å ha et styrket, desentralisert behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens.

Dermed må Stortinget ta stilling til spørsmålet om en tredje juridisk kjønnskategori før regjeringens utredning om spørsmålet er klar.

Det er ventet at regjeringen vil legge fram utredningen denne våren.

Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus sier alle nei til å innføre en tredje kjønnskategori nå i påvente av regjeringens utredning.

Det kom fram da forslaget ble behandlet i helse- og omsorgskomiteen i desember.

Blant dem er det imidlertid kun KrF som tydelig avviser å innføre en tredje kjønnskategori.

Rødt og Sosialistisk Venstreparti viser sin støtte til et tredje juridisk kjønn, og ønsker å binde regjeringen til å innføre en tredje kjønnskategori etter utredningen er klar.

Grunde Almeland (V), som er en av forslagsstillerne, forsvarte forslaget i Stortinget torsdag, og uttalte under debatten:

– Desentralisering betyr ikke at man skal starte opp nye kirurgiske enheter på alle lokalsykehus, men det betyr at behandling skal skje nærmere den enkelte der det er mulig og forsvarlig, sa Almeland fra Stortingets talerstol torsdag.Venstre ber regjeringen gjennomgå behandlingstilbudet for å bedre ivareta ikke-binære, altså personer som verken ser på seg selv som mann eller kvinne.
Ved å inkludere ikke-binære vil man også kunne gi en mer riktig behandling fra det offentlige. I dagens praksis må man i for stor grad tvinges til å velge om man her «helt mann» eller «helt kvinne»g.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter