Barneskolelærer i Oslo: – Pride har ingenting i barnehager å gjøre

Barnehage
Foto La Rel Easter fra Unsplash

Eden Abraham Paalgard er småbarnsmor og jobber til daglig som lærer på barneskole.

Paalgard er foreldrerepresentant i den kommunale barnehagen der hennes eldste barn går.

Hun har skrevet et opprop for foreldre i bydelen, og har i skrivende stund over hundre foreldre med seg, skriver Klassekampen.

«Pride er først og fremst en politisk kamparena, og inneholder flere ideer og syn som er problematisk prinsipielt. Det er unaturlig at barn deltar på en politisk markering og kampsaker for voksne», heter det i oppropet.

Paalgard representerer ingen organisasjon eller gruppe med agenda mot skeive, men mener kun at det ikke er naturlig å påtvinge små barn noe slikt som det Pride er.

– Vi foreldre gir barnehagene stor tillit når vi overleverer barna til dem. Små barn har ikke noe språk for å fortelle hva som skjer. Som mor er jeg avhengig av at det som skjer der, er til det beste for barna og ikke styres av voksnes politiske ønsker, sier hun.

 

I fjor var Paalgards første år som barnehageforelder. På sommerfesten i juni la hun merke til at barnehagen var pyntet med pride-flagg som barna hadde tegnet. Hun forteller at det også var hengt opp ark med regnbuelovens bud, som «jeg bestemmer selv», og «jeg kan bli den jeg vil».

Nå har hun blitt kontaktet av foreldre i andre bydeler som ber om at oppropet skal åpnes for hele Oslo. Paalgard har ennå ikke bestemt seg for om hun vil det.

– På samme måte som jeg vil fremme sosial rettferdighet for svarte mennesker og motvirke strukturell rasisme, ønsker jeg å fremme likeverd og respekt for skeive. Poenget mitt er at vi verken har behov for Black Lives Matter eller pride i barnehage og skole for å gjøre dette, sier hun.

Paalgard mener det er greit å synliggjøre at det finnes folk med en annen seksuell legning, men føler at måten dette gjøres på via pride, blir for tydelig preget av en målsetting.

– Selvfølgelig, men da uten en politisk bevegelse som har en agenda. Det er her hele forskjellen ligger. Det er urovekkende mange som ikke skjønner hva kritikken mot pride dreier seg om, eller hva den kanskje ikke dreier seg om, sier Paalgard.

Bydelsdirektør Ayub Tughra i Grorud, er derimot uenig, og skriver følgende i en e-post:

«Når det gjelder selve markeringen handler det om verdier for barnehagen: menneskesyn, mangfold, likeverd, toleranse for ulikheter og forebygging av mobbing. Dette er tema barnehagen også har fokus på hele året, ikke bare i juni. Barnehagen har ikke fokus på seksualitet, men på kropp og følelser.»

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter