Stortinget kan åpne for at lesbiske par får donere egg internt

Foto: Lucas Vasques fra Unsplash

Frem til nå har Helse- og omsorgsdepartementet tolket loven slik at det bare er lesbiske par som har medisinske grunner til det, som skal få lov til å donere egg til partneren. Det var SV, Arbeiderpartiet og Frp som sammen fikk gjennom endringer i bioteknologiloven i fjor.

Da åpnet Stortinget også for eggdonasjon mellom kvinnelige partnere, såkalt partnerdonasjon.

Det fungerer slik: Den ene kvinnen er genetisk mor, og donerer egg. Egget blir så befruktet med sædceller fra en donor. Så blir det satt inn i livmoren til den andre kvinnen, som gjennomfører svangerskapet.

Helsepolitisk talsperson i SV, Nicholas Wilkinson, sier at etter loven trådte i kraft har han blitt kontaktet av kvinner som har søkt om partnerdonasjon, men som har fått avslag fordi det ikke var medisinske grunner til det. Til NRK sier at de derfor vil endre loven på nytt for å klargjøre dette.

NRK skriver videre.

Forvirring etter lovendring

SV, Arbeiderpartiet og Frp sier de aldri mente at medisinske grunner skulle være et krav for at lesbiske partnere skulle få donere egg til hverandre.

Han sier flere lesbiske par gjerne vil ha et barn der begge kvinnene har hatt en rolle både i unnfangelsen og i selve svangerskapet.

– Den ene kvinnen gir et egg, for så at den andre kvinnen kan føde barnet. At det er et barn som kommer fra begge kvinnene, sier Wilkinson.

Har fremmet nytt lovforslag

SV, Arbeiderpartiet og Frp har fremmet et nytt forslag om å endre ordlyden i bioteknologiloven, der det slås fast at lesbiske par kan få partnerdonasjon, selv om det ikke er medisinske grunner til det.

– Dette er en presisering av hva som var lovgivers intensjon i fjor. Frem til nå har adgangen til partnerdonasjon blitt tolket for snevert av departementet, sier Tuva Moflag (Ap) som er medlem i helse- og omsorgskomiteen.

Helse- og omsorgskomiteen avga innstilling i saken torsdag. Saken skal nå sendes videre til avstemning i stortingssalen.

Der har SV, Ap og Frp fortsatt flertall.

  • I faktaboksene nederst i saken kan du mer om ordlyden i bioteknologiloven, og hvorfor Helse- og omsorgsdepartementet argumenterer for at de har tolket loven slik de har gjort.

Senterpartiet og KrF kritiske

Senterpartiet og KrF skriver i innstillingen at de mener eggdonasjon med dette «beveger seg ett steg lenger vekk fra å være helsehjelp, da dette blir et tilbud man kan få av andre grunner enn de helsemessige».

Frp mener det er viktig at kvinnene selv har frihet til å velge.

– Nå har lesbiske kvinner fått assistert befruktning siden 2009, og vi i Frp mener kvinnene selv skal få bestemme hvem som skal bære frem parets barn, sier Åshild Bruun Gundersen (Frp), som var saksordfører for bioteknologiloven.

I dag er det ikke tillatt at kvinner i lesbiske par får donert egg fra andre kvinner utenfor parforholdet.

Ved å tillate partnerdonasjon, så sikrer man at foreldrene får en genetisk tilknytning til barnet, sier Bruun Gundersen.

Dele
Share on email
E-post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Szabo Viktor fra Unsplash

Voksende foreldreopprør i USA

Det finner sted et voksende foreldreopprør  i USA. En større gruppe mødre står opp for barna sine med grunnleggende budskap om at barna ikke er

Foto: Gentrit Sylejmani fra Unsplash

Når menn inntar kvinneidretten

Hils på Lia Thomas (22), Amerikas nye svømmetalent, som motiverer alle andre kvinner til å konkurrere i sporten! “Hun” sier: “Being trans has not affected