KrF, mobbing og homofili

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Det er altså ikke riktig, slik det gis inntrykk av i enkelte medieoppslag, at Rosa Kompetanse handler om å undervise barn i skole og barnehage om homofili. Det er heller ikke riktig at KrF har øremerket midler til dette prosjektet. Vi har ønsket å styrke hele budsjettposten, men nevnte MOT og Rosa Kompetanse spesielt i vårt budsjett, fordi dette er to aktører som kan vise til gode resultater i arbeidet mot mobbing. Det skriver KrFs Anders Tyvand i Dagen som en reaksjon på kritikken av partiets støtte til Rosa kompetanse:

KrF vil bidra til å bekjempe alle former for mobbing og trakassering. Derfor foreslo vi i vårt alternative statsbudsjett å øke støtten til frivillige organisasjoner som jobber med mobbeproblematikk i skolen.

Regjeringen foreslo å kutte i budsjettposten som omfatter støtte til frivillige organisasjoner som Redd Barna, Barnevakten, Kristent Pedagogisk Forum og MOT. Dette kuttet ønsket KrF å reversere.

I et innlegg i Dagen 21. november, uttrykker Bjarne Bjelland og flere medforfattere stor skepsis til at Rosa Kompetanse Skole er ett av prosjektene som får støtte. Forfatterne viser til KrFs programformuleringer om ekteskapsloven og barnets rett til en mor og en far, og mener en slik støtte er i strid med KrFs ideologi.

Bjelland kan være trygg på at KrFs stortingsgruppe vil jobbe i tråd med partiets vedtatte program i spørsmålet om ekteskapsloven. Men han kan også være trygg på at vi jobber i tråd med programformuleringen om at KrF vil trappe opp innsatsen for en skole fri for alle former for mobbing og trakassering. Det innebærer også en innsats mot den kjønnsrelaterte mobbingen.

Forskningen forteller oss at kjønnsrelatert mobbing er en av de aller mest utbredte formene for mobbing. Ni av ti homofile og lesbiske ungdommer opplever å bli mobbet. Hvis KrF mener alvor med at vi vil bekjempe alle former for mobbing, må vi også ta denne mobbingen på alvor.

Rosa Kompetanse Skole er et prosjekt som går ut på å kurse lærere og andre ansatte i skolen, slik at de blir bedre rustet til å forebygge og håndtere kjønnsrelatert mobbing. Innholdet i kurset er i tråd med skolens læreplan, og mange av lærerne som har deltatt på kurset forteller om stort utbytte, og at de opplever å ha fått gode verktøy for å håndtere mobbing og vanskelige situasjoner.

Det er altså ikke riktig, slik det gis inntrykk av i enkelte medieoppslag, at Rosa Kompetanse handler om å undervise barn i skole og barnehage om homofili. Det er heller ikke riktig at KrF har øremerket midler til dette prosjektet. Vi har ønsket å styrke hele budsjettposten, men nevnte MOT og Rosa Kompetanse spesielt i vårt budsjett, fordi dette er to aktører som kan vise til gode resultater i arbeidet mot mobbing.

Jeg er glad for at KrF fikk gjennomslag for å reversere kuttet den aktuelle posten. Jeg håper og tror at de frivillige organisasjonenes innsats i skolen vil bidra til at litt færre barn opplever å få barndommen og ungdomstiden ødelagt av mobbing, hets og trakassering.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Rubaitul Azad fra Unsplash

El Salvador forbyr kjønnsideologi i skoleverket

President Nayib Bukele forbyr alt utdanningsmateriell som inneholder såkalt kjønnsideologi fra offentlige skoler og universiteter i El Salvador. Det skriver Document.no. FDocument.no skriver at forbudet