Vårt Land om konflikten i Frelsesarmeen

Vårt Land skriver i dag om konflikten i Frelsesarmeen knyttet til samlivsetikk. Ikke uventet hever den liberale fløyen fanen høyt. Til Vårt Land sier de at deres motstandere diskriminerer og bedriver maktspråk. Og selvfølgelig ønsker de liberale ingen splittelse, selv om de ikke klarer å forklare hvordan to så diametralt forskjellige syn kan leve sammen, […]

Trange kjønnsroller skaper forvirring

Smug

Drakampen mellom biologi og sosiale forhold har skapt forvirring rundt kjønn og kjønnsroller. Trange sosiale forventninger gjør problemet enda verre.

Kjønnsideologien skaper trange normer for vår forståelse av kjønn

Gutt og jente

I et intervju med avisen Norge I Dag gjør doktorgradsstipendiat Marianne Brattgjerd rede for hvorfor hun mener at den radikale kjønnsideologien bidrar til å skape trange normer for forståelsen av hankjønn og hunkjønn i dagens samfunn. Hun er svært skeptisk til SV sine forslag om å gjøre såkalt kjønnsbekreftende behandling mer tilgjengelig. Trangere normer: Doktorgradsstipendiat […]