Sveits vedtar lov mot homofobi

I målingen, som er gjennomført av GFS Bern, stemte 62 prosent for lovendringen i søndagens folkeavstemning. Lovendringen ble opprinnelig vedtatt av den sveitsiske nasjonalforsamlingen i 2018 og innebar at et tidligere forbud mot diskriminering av etniske og religiøse minoriteter også skulle gjelde seksuelle minoriteter. Høyrepopulistiske SVP og kristne EDU var imot endringen og presset fram […]

Når kristen samlivsetikk blir kriminalisert

Amnesty har gått kraftig ut mot Indremisjonsforbundet etter at det ble kjent at forbundet vil stille krav til samlivsetikk hos dem de skal ansette ved en ny folkehøyskole. Amnesty mener at det å elske er en menneskerett, og at forbundet med sin konservative ansettelsespolitikk krenker disse rettighetene. Samtidig lever vi i en tid der stadig flere uttrykker […]