Svensk frikirke drøfter likekjønnet ekteskap

Happily ever after
Foto Ben Rosett fra Unsplash

Skal par av samme kjønn ha rett til å bli velsignet? Dette og liknende spørsmål er aktuelle i den Evangeliska frikyrkan (EFK), skriver svenske Dagen.

I august ble Lugnetkyrkan i Falun omtalt som homofobisk av P4 Dalarna. Lederduoen i EFK, Linalie Newman og Ingemar Forss gikk ut og forsvarte menighetens holdning om at kristelig ekteskap er forbeholdt en mann og en kvinne.

I kjølvannet av høstens mediedebatt har spørsmålet igjen blitt aktuelt i flere forsamlinger i Evangeliska frikyrkan, erfarer svenske Dagen.

En av disse er Saronkirken i Gøteborg, som for drøyt ti år siden tillot likekjønnede par å bli medlemmer, etter en kontroversiell beslutning.

Pastor og teolog Björn Cedersjö har sammen med blant andre pastorkollega Stefan Swärd gjort klart et forslag til EFKs kongress. Der foreslår de at styret i EFK oppretter en arbeidsgruppe som kan utrede saken.

Cedersjö, som selv er tilhenger av at likekjønnede par skal få mulighet til å bli velsignet i EFKs forsamlinger mener at det trengs en ordentlig teologisk og pastoral utredning at spørsmålet .

Stefan Swärd er av motsatt oppfatning. Han er bekymret for at flere menigheter vedtar å velsigne homoseksuelle og par av samme kjønn. Han er enig i at spørsmålet må bearbeides grundig. Men sier til Dagen at det beste hadde vært om EFK kom med et direktiv til menighetene der det går klart fram at organisasjonens innstilling er at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne.

På spørsmål om ikke det går imot prinsippet om at hver menighet fatter egne beslutninger, svarer Swärd:

EFK har «evangelikal» som et stikkord. Jeg mener at den oppfatning Björn Cedersjö har ikke passer med den betegnelsen. Det passer heller ikke med «karismatisk», som er et annet sentralt begrep.

Og peker deretter på et svært viktig poeng:

 Forsamlingene skal kunne fatte egne beslutninger, men det er et dårlig utgangspunkt for en organisasjon å ha så diametralt ulike retningslinjer i såpass grunnleggende verdispørsmål.

Swärd etterlyser et helhetssyn i spørsmål om ekteskap og seksualitet.

– Gjenstår å se

Cedersjö mener at beslutningen om å la ekteskapet være forbeholdt mann og kvinne får alvorlige konsekvenser. Han mener det hindrer mange fra å tro, og mener det finnes gode teologiske argumenter for en sjenerøs og aksepterende holdning.

Immanuelskirken i Örebro, som Cedersjö tilhører, er en EFK-menighet der spørsmålet for tiden er aktuelt:

Hos oss er verken medlemskap eller lederskap knyttet til seksuell legning. Neste steg er om vi skal velsigne alle par som lever i et trofast kjærlighetsforhold. Jeg håper virkelig at det blir sånn, men det gjenstår å se.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter