Vatikanet tillater katolske prester å velsigne skeive par

Foto: Karim Ben Van fra Unsplash
Foto: Karim Ben Van fra Unsplash

Prester i Den katolske kirke kan velsigne likekjønnede par, fraskilte og gjengifte – men med viktige forbehold.

Det ble klart mandag denne uken ved en offisiell erklæring fra Den katolske kirkes øverste organ med ansvar for lærespørsmål. Det skriver avisen Dagen.

Dagen skriver videre:

I 2021 ble det vedtatt at «Gud ikke kan velsigne synd». Siden da har det vært et stort påtrykk fra liberale katolikker i særlig Tyskland, Belgia og visse deler av USA.

Der har velsignelse av likekjønnede par har vært en utbredt praksis, melder katolske EWTN Norge.

I sommer kom spørsmålet opp på nytt i tilknytning til en synode. Dagen skrev tidligere i høst om at Pave Frans antydet at han ville åpne for å velsigne homofile par. Erklæringen som kom på mandag, er en respons på dette.

Lite klargjørende

Flere nyhetssteder melder at erklæringen innebærer en radikal endring av kirkens lære. Den østerrikske avisen Kurier skriver at det foregår en «revolusjon i Roma».

Anne Bente Hadland er søster ved klosteret Katarinahjemmet i Oslo.

– De sier det er en klargjøring. Jeg vet ikke om jeg synes det, sier hun til Dagen.

Hun ser at dokumentet ikke spesifiserer hvordan den nye retningslinjen skal praktiseres. Det blir opp til den enkelte prest.

– De som allerede praktiserer velsignelse av homofile par, jubler og sier at nå kan de endelig vie homofile og fraskilte. Det står ingen ting om det i dokumentet, men det kan tolkes slik, sier hun til Dagen.

Ingen «revolusjon»

Samtidig er Hadland ikke enig i at det foregår en «revolusjon i Roma».

Hun forteller at Den katolske kirken fastholder sitt syn på ekteskapet, men at kirken forsøket å klargjøre praksis knyttet til de som lever i «irregulære forhold» – som fraskilte, gjengifte og homofile.

– Det er slik at veldig mange lever i irregulære forhold. Og spørsmålet har vært om man kan velsigne disse.

Kan bli vanskelig

Ifølge henne bekrefter dokumentet at alle som kommer til kirken og ber om en velsignelse, skal få det. Uten begrunnelse og uten forbehold.

– Men det understreker at man aldri kan velsigne homofilt samliv.

Det trekkes et skille mellom å velsigne personene og relasjonene, hvor sistnevnte fortsatt ikke er godtatt.

– Det kan bli vanskelig å gjennomføre i praksis.

Skal ikke forveksles med ekteskap

Erklæringen, som har blitt kalt «Fiducia Supplicans», åpner med å bekrefte den tradisjonelle katolske ekteskapslæren.

Likevel fortsetter dokumentet med å si at det innebærer en «ekte utvikling».

For at en velsignelse av personer i irregulære forhold ikke skal forveksles med noe som minner om en ekteskapsinngåelse, poengteres det at velsignelsen ikke skal være en liturgisk handling. Den må heller ikke skje i sammenheng med en sivil vigsel.

Det presiseres at det ikke skal gjøres en moralsk vurdering av den som søker å bli velsignet i forkant, og at å motta en velsignelse innebærer å be Gud om hjelp til å leve bedre.

Velsignet i England

Det siste året har det også pågått en stor debatt i Den engelske kirke, hvor kirken i sommer stemte for å velsigne likekjønnede par i en kirkelig handling.

Catherine Bond og Jane Pearse ble i helgen det første likekjønnede paret i Den engelske kirkes historie til å motta velsignelsen, melder Premier Christian News.

Paret jobber begge i St John the Baptist Church i Felixstowe.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter