Utdanningsforbundet satser på Rosa kompetanse

Foto: Sincerely Media fra Unsplash
Foto: Sincerely Media fra Unsplash

Utdanningsforbundet kjører i disse dager en annonsekampanje for et webseminar der målet er at skolens ansatte med hjelp av kurset skal forme en skole der elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet trygt kan være seg selv og bli inkludert. Alt med utgangspunkt i skolens læreplaner,

Webinar i Rosa Kompetanse for medlemmer i skolen i Utdanningsforbundet Viken

Rosa kompetanse skole henvender seg til studenter ved utdanningsinstitusjoner og ansatte i skolen, med mål om å bidra til en skole der elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet trygt kan være seg selv og bli inkludert. For å få til dette trenger skoleansatte å kjenne seg trygge når temaer knyttet til kjønn og seksualitet kommer opp, både i klasseromssituasjon og i korridorene. Rosa kompetanse skole har derfor tilbudt kurs siden 2011. Rosa kompetanse skole tilbyr kunnskapsbaserte og praksisnære kurs. De ansatte i tiltaket har skolefaglig bakgrunn, og i tråd med læreplanen underviser vi om kjønnsidentitet, normer, seksuell orientering og variasjoner i familieformer. Videre diskuterer vi relevante problemstillinger med kursdeltakerne, blant annet knyttet til identitetsbasert mobbing.

FRIST: 19.11.2020

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Eyestetix Studio fra Unsplash

Intervju med prest Jan Bygstad

Kanal 10 og Marita Moltu møter prest i DELK, Jan Bygstad i programmet Kanal 10 Kveld der temaet er vår tids seksuelle revolusjon, og spesielt

Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash

Ankedommen mot Päivi Räsänen faller i dag

I starten av september behandlet ankedomstolen i Helsingfors saken mot tidligere partileder og innenriksminister Päivi Räsänen. Räsänen, som fortsatt er medlem av den finske riksdagen