USA inn­fører en tredje kjønns­kategori på søknads­skjema for stats­borgerskap

Foto: AI generert, Dall E3
Foto: AI generert, Dall E3

Immigrasjonsetaten U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) gikk mandag ut med en pressemelding om at de hadde revidert skjema N-400, Application for Naturalization, slik at det nå er mulig å velge Another Gender Identity – et annet kjønn eller identitet. Det skriver Document.no.

 

USCIS skriver blant annet:

– Historisk sett har USCIS-skjemaer og tilhørende dokumenter bare tilbudt to kjønnsalternativer: Mann (M) og Kvinne (F). Dette har skapt betydelige barrierer for søkere som ikke identifiserer seg med noen av disse alternativene.

– Begrensningen til to kjønnsalternativer skaper også administrative utfordringer for USCIS når vi mottar fødselsattester eller dokumenter fra andre nasjoner med et annet kjønn enn M eller F.

– Å legge til et tredje kjønnsalternativ bidrar til å sikre at identitetsdokumenter og biografiske data er nøyaktige og hjelper både eksterne interessenter og enkeltpersoner som søker om innvandring og statsborgerskap.

– Det er også i tråd med føderale og statlige organer som har tatt i bruk et tredje kjønnsalternativ, som for eksempel det amerikanske utenriksdepartementet som tilbyr kjønn X i søknaden for pass.

Document.no viser til at USCIS  skriver at skjema N-400 er det eneste innen etaten som inkluderer det tredje kjønnsalternativet, men organisasjonen jobber med ytterligere revisjoner av flere skjema for å tilby det andre steder.

Søkeren trenger ikke å fremlegge dokumentasjon for å velge det tredje alternativet, og kjønnet som søkeren velger, trenger ikke å stemme overens med kjønnet som er angitt på andre dokumenter, for eksempel fødselsattest, pass eller statlig ID.

USCIS advarte imidlertid om at valg av X-alternativet kan føre til at søkere må oppsøke et trygdekontor for å oppdatere sin immigrasjons status, men at Social Security Administration arbeider med å utvikle metoder for å akseptere det tredje kjønnsalternativet.

USCIS er en gren av departementet for innenlandsk sikkerhet (DHS). Mens over 10 millioner har krysset grensen ulovlig de siste tre årene, har det jobbet iherdig med å utvide valgmulighetene på sine skjema.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter