Love truth again

Toleranse for andres meninger – en vanskelig sak

Det kan umulig være riktig at de skeive organisasjonene med titalls – millioner i offentlige tilskudd skal få lov til å umyndiggjøre stemmen til troende. Det kan virke som om intoleranse og stigmatisering er blitt en villet politikk.

Mange kvier seg for å delta i debatter som omhandler etiske problemstillinger, barn, undervisning, helse, og identitetspolitikk. Selvoppnevnte premissleverandører har tatt  monopol på sannheten.

Kriterier for å kunne plassere meningsmotstandere i kategorien «ikke gyldig» er om du er; kristen, kristenkonservativ, heterofil, privilegert, hvit, eller også lesbisk, homofil eller bifil, som ikke er enig med ideologien til «vår» interesseorganisasjon Foreningen Fri.

Blant skeive aktivister og wokes er det uproblematisk å avskrive meningsmotstandere på grunnlag av deres tro eller livssyn.

I den pågående debatten knyttet til kjønns- transproblematikk, stilles det nå spørsmål om befolkningen skal inngå i en obligatorisk opplæring i regi av de skeive organisasjonene. Rosa kompetanse som er Foreningen Fri’s kompetansemiljø for faglig bistand, undervisning om kjønns og seksualitetsmangfold, følger deg fra barnehage, gjennom skolegang og inn i arbeidslivet. Lenke Rosa kompetanse

Kristne blir forsøkt fratatt sin legitimitet på basis av sin tro. Forestill deg reaksjonen dersom din stemme ble umyndiggjort på grunn av din legning, eller en annen religiøs overbevisning en majoritetens. I Norge kan de skeive organisasjonene og deres allierte åpenlyst frata mennesker med kristent livssyn deres legitimitet. Det er intet mindre enn skremmende. Vi er ikke kristne selv, men deler bekymringen til helsefaglig nettverk, som gir utrykk for sitt syn i  artikkelen Alarmerende mange føler de er født i feil kropp.

Transaktivister forsøker å kneble sine meningsmotstandere, og bruker tro som et gyldig argument. Det helsefaglige nettverket skriver blant annet: «De som fronter den radikale kjønnsagendaen i Norge, får store summer i statsstøtte. De har adgang til skoler, barnehager og helsevesen, utdanningsinstitusjoner, barnevern og politi, blant annet gjennom undervisningsopplegg som «Rosa Kompetanse» (…). All forskningsbasert kunnskap om biologi blir satt til side, og følelser rundt kjønn er det eneste som teller. Ved bruk av såkalt «normkritikk» vil man oppløse biologiske fakta. Denne type undervisning skaper stor usikkerhet hos våre barn og unge, særlig hos de mest utsatte og sårbare».

Det kan umulig være riktig at de skeive organisasjonene med titalls – millioner i offentlige tilskudd skal få lov til å  umyndiggjøre stemmen til troende. Det kan virke som om intoleranse og stigmatisering er blitt en villet politikk.

I morgen kl. 16 er det en høring over forslagene omtalt i artikkelen  Politikere i regnbuerus- totalitær politikk på trappene. Her gis et innblikk i forslagene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har fremmet. Forslaget omhandler en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns og seksualitetsmangfold. Høringen er åpen for publikum og kan følges på nettTV her. Programmet for høringen og hvem som er gitt anledning til å delta på høringen finner du her

Når organisasjoner som påberope seg å arbeide for at de som opplever utenforskap bidrar til å skape utenforskap, er det kanskje tid for politikere å løfte blikket og få øye på den befolkningen de har fått tillit til å verne om. Hvem er vi? Hva slags mennesker og livssyn består befolkningen i landets bygder, byer og distrikter av?

Tonje Gjevjon

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Relaterte saker
Foto: Juan Gomez fra Unsplash

Trettebergstuen trår til

Sommeren 2021 var det varslet at regjeringen Solberg ville legge frem forslag om forbud mot såkalt «konverteringsterapi» eller homoterapi – et uttrykke som kanskje er

Foto: Towfiqu Barbhuiya fra Unsplash

Pride – en horisontal revolusjon

Pride-bevegelsen har som mål definitivt å avvikle den kristne tradisjonens seksualetikk som normerende for samfunnet. Det betyr at heteroseksualitet som utgangspunkt oppfatning av samliv, formering