Texas saksøker California for diskriminering av konservative stater

Texas flagg
Foto: Matthew T Rader fra Unsplash
Staten Texas i USA har anlagt et søksmål mot staten California. California har nemlig nedlagt et forbud for sine ansatte å reise i jobbsammenheng til stater som California mener motarbeider LHBTI-personers rettigheter, noe California mener Texas gjør
I søksmålet som er anlagt til USAs Høyesterett, anklager Texas California for å ha angrepet dem fordi Texas beskytter religionsfriheten til organisasjoner som driver tros-basert velferdsarbeid for barn. I tillegg mener Texas at Californias forbud mot offentlig finansiering av tjenestereiser til Texas i realiteten innebærer økonomiske sanksjoner mot deres stat.

Riksadvokaten i Texas, Ken Paxton, sier at

“California is attempting to punish Texans for respecting the right of conscience for foster care and adoption providers.”

California’s forbud mot offentlig finansiering for tjenestereiser for ansatte startet i 2017 og var rettet mot fire stater — North Carolina, Mississippi, Tennessee og Kansas — som California mente alle hadde et anti-LHBTI-lovverk. Forbudet kom som en konsekvens av North Carolina’s omstridte HB2 lov, en lov som forhindrer transpersoner i å bruke andre offentlige garderober og toaletter enn hva deres biologiske kjønn tilsier.

California har senere lagt til flere stater til sitt forbud — totalt 11 fra til idag — inkludert Texas.Texas har nemlig en lov som tillater par eller mødre som skal adoptere bort sitt barn å forhindre at barnet deres kommer til foreldre som opptrer i  konflikt  med deres tro. Denne loven innebærer dermed at foreldrene kan forhindre at barnet kommer til likekjønnede par.

Som en kommentar til søksmålet sier Californias riksadvokat Xavier Becerra:

“In California, we have chosen not to use taxpayer money to support laws discriminating against the LGBTQ community.”

Californias lovgivning sier at forbudet om offentlige reiser vil fortsette så lenge reisemålet er stater som har lover som diskriminerer på bakgrunn av sekseull orienterin, kjønnsidentitet eller kjønnsutrykk.

 

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: T Hwang fra Unsplash

Finnmark dropper regnbuefarger på skolesekk

Avgjørelsen falt i hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune i går, melder Altaposten. Høyre, Fremskrittspartiet og Industri- og næringspartiet fremmet forslaget om at «sekkene skal være

Foto: Headway fra Unsplash

Kristent ressurssenter utvider staben

Peter Risholm gikk nylig inn i nyopprettet stilling i Kristent Ressurssenter. Der vil han jobbe med «kommunikasjon og samfunn», ifølge organisasjonens pressemelding. Den 1. desember