FN arbeider for radikal kjønnsteori

Krefter i FN arbeider for å realisere “ånden” i Yogyakartaprinsippene, og sist ut er Ahmed Shaheed, FNs spesialrapportør for religions- eller livssynsfrihet. I følge FNs hjemmesider argumenterer han sterkt for at religion ikke kan brukes som argument for saklig å forskjellsbehandle mennesker på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet, og sa følgende: “Jeg avviser bestemt […]