Den svenske kirke stadfester sin politiske aktivisme

Kirke

Utnevnelsen av Gunilla Hallonsten til prost i Malmös store prosti er et tegn på at erkebiskop Antje Jackeléns mål med den svenske kirken blir styrket og permanent. Med slike utnevnelser vil den svenske kirkes rolle fortsette å utvikle seg i en stadig mer politisk og aktivistisk retning, med tettere samarbeid med det muslimske brorskapet og […]