KrF-støtte til ny straffelov rammer kristen tro

Foto: Damon Zaidmus fra Unsplash

Stortinget vedtok tirsdag 3. november å inkludere begrepene seksuell orientering og kjønnsidentitet i straffelovens § 185. KrF var en del av flertallet. Regjeringen la i sitt høringsnotat til grunn at straff kan være et nødvendig supplement til sivilrettslige reaksjoner mot de mest graverende formene for diskriminering, samt at et strafferettslig vern kan ha betydning for […]

Vi nærmer oss en endring i straffelovens §185

Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash

En midlertidig innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeloven, som blant annet handler om et vern for transpersoner, ligger  klar to dager på overtid. En endring mange mener i prinsippet kriminaliserer kristen tro. I innstillingen står det at «Departementet foreslår å tilføye «kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk» som diskrimineringsgrunnlag» i en rekke av lovens paragrafer, inkludert straffeloven […]