Boris Johnson vil forby konverteringsterapi

Foto: Priscilla Du Preez fra Unsplash

I Storbritannia vil en plan om å forby konverteringsterapi bli lagt fram for parlamentet etter at regjeringen har gjennomført de nødvendige studier om temaet. Det skriver BBC. Statsminister Boris Johnsom sa til BBC at han fant praksisen avskyelig og at den ikke har en plass i UK. Kommentaren falt to år etter at regjeringen lovet […]

Fair Cops

Britisk politi

I Storbritannia vokser reaksjonene på politiets håndtering av det som defineres som hatkriminalitet. Selv internt i politiet reageres det, og det har ført til at organisasjonen Fair Cops har blitt dannet. Organisasjonen skriver selv at de er en gruppe personer som har organisert på grunn av bekymring for politiets forsøk på å kriminalisere mennesker som […]

Storbritannia kan komme til å forby kjønnsskifte for dem under 18 år

Det britiske pralamentet

Det er positive bevegelser i den britiske regjeringen knyttet til det å redusere mulighetene til kjønnsskifte for landets barn og ungdommer. Onsdag 22. april orienterte ministeren for kvinner og likestilling, Liz Truss. Underhusets kvinne- og likestillingsutvalg om sine prioriteringer for regjeringens likestillingsarbeid. Hennes prioriteringer er (1) omforme GEO for å bringe den nærmere arbeidet til […]

Helsearbeidere i Storbritannia skal få nekte å behandle “homofobe” pasienter

Nekte

I Storbritannia skal det bli lov for helsearbeidere å nekte behandling av pasienter, unntatt i livstruende situasjoner, som kommer med diskriminerende bemerkninger: New National Health Service (NHS) rules set to go in effect in April will allow NHS staff to refuse non-emergency care for patients who harass or bully them, which includes discriminatory remarks. The […]

Bør døde menn få donere sæd?

Død rose

To leger i Storbritannia har tatt til orde for at også døde menn bør få bli sæddonorer. Bakgrunnen til forslaget er Storbritannias mangel på sæddonorer,  Hvert år er det en stor import av sæd fra andre land, og legene Joshua Parker og Nathan Hodson mener de har funnet en løsning på denne utfordringen. I en […]