På mangfoldig og inkluderende seksualitetsundervisning skal landet bygges

Foto: Element5 Digital fra Unsplash

I tiden før den kjønnsnøytrale ekteskapsloven ble vedtatt i 2008, ble kristne motstandere av loven til stadighet beskyldt for å være sexfikserte, og bedt om å legge bort tradisjonelle normer for samlivsetikk. De siste års utvikling vitner imidlertid om at de sexfikserte finner vi helt andre steder, sist i Oslo bystyre. I Oslo bystyre den […]