Foto: Element5 Digital fra Unsplash
Foto: Element5 Digital fra Unsplash

På mangfoldig og inkluderende seksualitetsundervisning skal landet bygges

Picture of Kjell Skartveit

Kjell Skartveit

Lektor, forfatter og skribent

I tiden før den kjønnsnøytrale ekteskapsloven ble vedtatt i 2008, ble kristne motstandere av loven til stadighet beskyldt for å være sexfikserte, og bedt om å legge bort tradisjonelle normer for samlivsetikk. De siste års utvikling vitner imidlertid om at de sexfikserte finner vi helt andre steder, sist i Oslo bystyre.

I Oslo bystyre den 2. september, skal man ta stilling til forslaget «Sak 218: Karakter SEX: Bedre seksualundervisning» som Ungdommens bystyremøte (UBM) fattet i januar. Bakgrunnen for forslaget er blant annet at Oslos ungdommer mener at

Seksualundervisningen i skolen i dag ikke på langt nær er god nok. Den handler for det meste om kjønnssykdommer, heteronormativ sex og hvordan man skal unngå å bli gravid. UBM mener at dette ikke er nok, og vil starte med å endre navnet fra seksualundervisning til seksualitetsundervisning. Seksualitet, grensesetting, holdninger og verdier blir ikke inkludert i pensum, og mange får ikke engang seksualundervisning.

Osloskolen trenger et kompetanseløft for lærere om seksualitetsundervisning, slik at undervisningen blir mer mangfoldig og inkluderende. Elevene må få styrket undervisning i grensesetting, kjønnsmangfold og seksualitet. Seksualundervisningen i Osloskolen i dag baserer seg på lærernes egne holdninger og erfaringer, og det er ikke bra nok. Elevene fortjener en god og bred seksualitetsundervisning som gir kompetanse og kunnskap på mange områder.

UBM mener derfor at det må settes mer fokus på kjønnsmangfold og LHBT+ (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner mm.)-tematikk for å forebygge fordomsfulle holdninger mot det som ikke inngår i det heteronormative spekteret. I tillegg til dette ønsker UBM at det skal inkluderes et feministisk selvforsvarskurs for alle fra 7.klasse til 3.klasse på videregående skole i seksualitetsundervisning.

Ut fra denne virkelighetsforståelsen fremmet derfor UBM forslag om:

  1. UBM mener at seksualundervisningen må endre navn til seksualitetsundervisning for å synliggjøre det brede spekteret av innhold undervisningen skal dekke over.
  2. UBM mener at de må ha en bredere seksualitetsundervisning allerede fra første klasse.
  3. UBM mener at det kreves variert og kvalifisert undervisning av lærere og eksterne som skal undervise i faget.
  4. UBM mener at seksualitetsundervisningen må inkludere kunnskap om grensesetting, kjønnsmangfold, pornokultur, overgrepskultur og seksualitet.

Forslagene ble oversendt Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo, og et viser seg  at det ikke bare er ungdommene som er radikale. Flertallet i  Kultur og utdanningsutvalget mente at de egentlig burde gå lenger og også inkludere barnehagen (Uthevelser gjort av red):

Utvalgets flertall, medlemmene fra H, A, MDG, SV, R og V mener at man ikke kan begynne for tidlig med å gi barn kunnskap om egen kropp og grensesetting. Ikke bare i barneskolen, men også i barnehagen, er det viktig at barn får alderstilpassa kunnskap om kropp, følelser, grensesetting og mangfoldet i kjønn, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering. Skoler og barnehager er viktige arenaer for å spre informasjon og kunnskap, slik at alle kan leve trygt og åpent, uavhengig av kjønn, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering.

Samtidig er det interessant at utvalgets mindretall er klar over de endringene som allerede finner sted i norsk skole via den nye læreplanen Fagfornyelsen.  Mindretallet skriver at de

er glad for at det innføres nye læreplaner i skolen høsten 2020 (Fagfornyelsen), som stiller enda større krav til god, tidlig og tverrfaglig seksualitetsundervisning enn tidligere. Blant annet innføres det mål om at elevene skal “kunne samtale om følelser, kropp, kjønn og seksualitet og hvordan egne og andre sine grenser kan uttrykkes og respekteres” allerede fra 2. klasse, og læreplanmål om seksualitet i flere fag. Innføringen av Fagfornyelsen innebærer både en mulighet og en forpliktelse til å evaluere og forbedre dagens praksis med seksualundervisning.

Document har tidligere omtalt hva Fagfornyelsen innebærer. Lokalpolitikerne kjenner til den, spørsmålet er hva foreldrene vet.

Resultatet i Oslo synes å bli enda mer ytterliggående enn det Fagfornyelsen legger opp til. Kultur- og utdanningsutvalget mener det bør arbeides for at lærerne får nødvendig kompetanse og materiell til å gjennomføre slik undervisning. Samtidig pekte

«…de på at bruken av eksterne ressurser være fordelaktig for å ivareta spisskompetanse og åpenhet i undervisningssituasjonen, og disse medlemmer mener det bør vurderes om større deler av seksualitetsundervisningen bør gjennomføres av et lærerteam med ansvar for flere skoler, for eksempel gjennom samarbeidet med Sex og Samfunn».

At organisasjonen Sex og Samfunn også promoterer bruk av porno for ungdommer er åpenbart irrelevant.

Igjen:

Er foreldre i Oslo fortrolig med at en slik organisasjon skal være med å formidle den etiske dimensjonen ved seksualitet? Hvilken «pornokultur» tror man Sex og Samfunn ønsker å dyrke fram?

Resultatet ble at Kultur- og utdanningskomiteen fremmer følgende forslag overfor bystyret:

  1. Bystyret ber byrådet vurdere å endre navnet fra seksualundervisningen til seksualitetsundervisning, for å synliggjøre det brede spekteret av innhold undervisningen skal dekke over.
  2. Bystyret ber byrådet vurdere å innføre en bredere seksualitetsundervisning allerede fra første klasse.
  3. Bystyret ber byrådet sørge for variert og kvalifisert undervisning av lærere og eksterne som skal undervise i faget.
  4. Bystyret ber byrådet legge til rette for at seksualitetsundervisningen inkluderer kunnskap om grensesetting, kjønnsmangfold, pornokultur, overgrepskultur og seksualitet.

Man droppet barnehagen og et ønske om feministisk selvforsvarskurs, men vil i motsetning til Fagfornyelsen starte seksualundervisningen allerede i første klasse.

Hvem var det som snakket som å være sex-fiksert..?

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med på diskusjonen
Andre kommentarer