RVTS heier på kjønnsmangfold

Foto: Torsten Dederichs fra Unsplash

RVTS, dvs Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (ler mer om senteret her, Det er blant annet en viktig ressurs for barnevernet) har kastet seg på den ideologiske kampen for å bryte ned sannheten om mennesket som mann eller kvinne. I en video presenterer de sin forståelse, og hvordan de mener vi skal […]