RVTS heier på kjønnsmangfold

Foto: Torsten Dederichs fra Unsplash
Foto: Torsten Dederichs fra Unsplash

RVTS, dvs Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (ler mer om senteret her, Det er blant annet en viktig ressurs for barnevernet) har kastet seg på den ideologiske kampen for å bryte ned sannheten om mennesket som mann eller kvinne. I en video presenterer de sin forståelse, og hvordan de mener vi skal læres opp til å definere vår nye identitet:

 

Her kan dere lese en kommentaren Har Jørgen jentetiss? skrevet av RVTS-sørs kommunikasjonsvarlige, Siri Thorkildsen der hun utdyper hva de forstår med begrepet en skjønn identitet.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Stillbilde fra Rammeplan for barnehage - Kjønn og likestilling, Utdanningsdirektoratet

Udir, norsk skole og Pride

Under overskriften Demokrati, mangfold og pride, skriver Udir på sine hjemmesider: Pride er en feiring av skeiv kjærlighet, mangfold, inkludering og retten til å elske