Russland gir gudstro og heterofilt ekteskap grunnlovsvern

Et overveldende flertall av russiske velgere har stemt for en grunnlovsreform som for første gang nevner Gud, heterofilt ekteskap og åpner for at Vladimir Putin kan sitte som president i 16 år til. «Den russiske føderasjonen, sammenknyttet av en tusenårig historie, viderefører minnet fra våre forfedre som overleverte til oss idealer og tro på Gud», […]

Vladimir Putin støtter tradisjonelle familieverdier

Saint Basil's katedralen, Moskva

Den russisk ortodokse kirken er glad for, og støtter president Vladimir Putin i hans syn på ekteskap. Vladimir Putin har nettopp gått ut og stadfestet at så lenge han er president, vil begrepene “mor” og “far” ikke bli byttet ut med “foreldre 1” og “foreldre 2”. Han går dermed imot ideen om likekjønnede ekteskap. Det […]