Enda et skritt på veien til avskaffelse av far: Mannen reduseres til en sædskvett

Labratorie

Fra 1. januar 2009 ble «medmor» innført som nytt begrep i lovverket. Mange bruker begrepet «medfar» på lik linje med «medmor», men juridisk sett finnes ikke en slik betegnelse, fordi den mannlige partner til biologisk far ikke kan være far fra fødselen av. For at to menn skal bli fedre sammen må den ikke-biologiske faren […]

Tidligere KrF-topp blir medmor og ønsker er liberalt KrF

Jente

Det er i et stort intervju  med Dagens Næringsliv. at Mona Høvset, KrFs tidligere kommunikasjonsjef,  og Louise Hill Vegsund forteller at Høvsets ektefelle, Louise Hill Vegsund, venter barn. Høvset sier hun ønsker at KrF skal endre ståsted angående assistert befruktning. Det vi gjør bryter med det mange av medlemmene og velgerne vil mene. Men jeg […]