Sverige bruker millioner på LHBTIQ-sertifisering

Foto: Christian Dubovan fra Unsplash

Region Gävleborg i Sverige besluttet i 2016 at deler av fylkets virksomheter skal LHBTIQ-sertifiseres, noe som inkluderte både ledelse, kommunikasjonsansvarlige og utviklingsavdelingen. Sertifiseringen finner sted i løpet av et fire halv-dagers kurs der de ansatte lærer hvordan man kan forbedre arbeidsmiljøet og behandler hverandre ut fra et LHBTIQ-perspektiv. Det hele er imidlertid ikke gratis, og […]