19 nåværende og tidligere ledere fra Kristen-Norge med opprop mot regjeringens forslag om å forby konverteringsterapi

Foto: Zach Kadolph fra Unsplash

De 19 lederne skriver følgende på Vårt Lands Verdidebatt: Vi ser med stor uro på kultur- og likestillingsministerens lovforslag om konverteringsterapi. Forslaget representerer en totalitær tendens og tross sitt uklare siktemål, innebærer det en innskrenking av tros-, tanke- og livssynsfriheten vi trenger og tar for gitt i et liberalt samfunn. Under påskudd av å beskytte […]

Eks-trans fortviler: Canada kan forby behandlingen som reddet livet hans

Trafikkskilt under vann

Eks-trans trygler canadiske politikere om ikke å forby terapi som reddet livet hans. Det er flere forhold ved vår tids seksuelle revolusjon som skremmer, og en av dem er likheten ved de lovene som vedtas, eller blir foreslått vedtatt, i hele den vestlige verden. Som i Norge, er det også i Canada fremmet forslag om […]