Opprop for idrett basert på biologi, ikke radikal kjønnsideologi

Vektløfting

Save Women’s Sports er en organisasjon som ønsker å bevare biologi som kriterium for deltakelse i kvinnesport. Organisasjonen ble startet tidlig i 2019 av Beth Stelzer. “Beth Stelzer er styrkeløfter som understreker at det å forsvare kvinner i friidrett ikke burde være et politisk eller religiøst spørsmål, og hevdet at «hvis vi lar menn konkurrere […]

Risikabel ideologistyrt helsepolitikk når kjønn skal endres

Kjærlighet

Til alle tider har begrepene mann og kvinne vært knyttet til deres ulike funksjoner i forbindelse med reproduksjon. Men nå er vi utsatt for en radikal kjønnsideologi som ønsker å frigjøre oss fra biologiske fakta og gjøre kjønn til noe man kan velge selv ut fra egne opplevelser og følelser.