Kirken og kjønnsdebatten

Foto: av pressfoto fra Freepik

Replikk til Harald Hegstad Det er et problem for kjønnsdebattene at så få setter seg inn i adekvate fakta. Så også Harald Hegstad, når han i VL skriver at «Kirken ikke skal ha en mening i avanserte medisinske spørsmål». Men, Hegstad: dette handler om mer enn avanserte medisinske spørsmål. Det handler om en hel ideologi, […]