KrFU-nestleder refser ung.no: – Problematisk når råd gis ut fra egen ideologi

Hope - Håp

Nestleder Hadle Bjuland i Kristelig Folkepartis Ungdom mener ung.no er dårlig kvalitetssikret og reagerer på at ungdommer får flåsete svar eller skadelige anbefalinger. Nå ber han ifølge Vårt Land dem gjennomgå rutinene. Han er  kritisk til det han mener er manglende faglighet og kvalitetssikring på rådgivningstjenesten til ung.no. Ifølge Vårt Land var det Minervanett som […]

Homofili i kirken, teologi eller ideologi?

På alle andre arenaer enn i den kristne kirke, oppfattes spørsmålet om homofili og homofiles kamp for likestilling med heterofile som et ideologisk spørsmål. Bør det fortelle oss noe? Man fødes ikke som kvinne, man blir det, det er sivilisasjonen som former det,skrev Simone de Beauvoir i sin berømte bok, Det annet kjønn. Eller som […]