Sveits vedtar lov mot homofobi

I målingen, som er gjennomført av GFS Bern, stemte 62 prosent for lovendringen i søndagens folkeavstemning. Lovendringen ble opprinnelig vedtatt av den sveitsiske nasjonalforsamlingen i 2018 og innebar at et tidligere forbud mot diskriminering av etniske og religiøse minoriteter også skulle gjelde seksuelle minoriteter. Høyrepopulistiske SVP og kristne EDU var imot endringen og presset fram […]