Hvem “eier” barns privatliv?

Familie

Document.no skriver at Senterpartiet, Frp, Høyre og SV ber om at journalene til barn som går til psykolog eller psykiater kan sperres for innsyn fra foreldrene. Ifølge Document er forslaget er et tveegget sverd. Det handler på den ene siden om barns rett til privatliv, men på den andre siden dreier det seg om at det […]