Regjeringens handlingsplan Trygghet, mangfold og åpenhet

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021–2024 Vi bør legge merke til hvordan bruke av menneskerettigheter og hvordan forståelsen av den flytende kjønnsidentiteten tas for gitt av alle regjeringspartiene, KrF inkludert. Her er noen sentrale utsagn fra handlingsplanen: Det handler om menneskerettigheter: Regjeringens visjon er å nå FNs […]