KrF vil kutte Rosa kompetanse og halvere støtten til FRI

Foto: Markus Winkler fra Unsplash

KrF vil i sitt alternative statsbudsjett i stor grad øke tilskuddene til frivillig sektor, men én organisasjon skiller seg ut: Foreningen Fri. Partiet vil reversere regjeringens dobling i tilskudd til LHBT-organisasjonene, slik at støtten tilsvarer Solberg-regjeringens nivå. Det utgjør en besparelse på 15 millioner. I tillegg vil KrF kutte støtte til Fri-tiltaket Rosa kompetanse i […]

Avisen Dagen på kurs med Rosa kompetanse

Foto: Nico Mksmc fra Unsplash

Rosa kompetanse snakker ikke med barn. Slik begynner presentasjonen når Dagen er i Foreningen FRI sine kontorer. – Det handler ikke om at det er farlig eller uønskelig, men fordi vi tenker at de ansatte i barnehagen er de beste til å snakke med barna, sier Marthe Holmedal Øvrum avdelingsleder i Rosa kompetanse. Sammen med […]

Risikabel ideologistyrt helsepolitikk når kjønn skal endres

Kjærlighet

Til alle tider har begrepene mann og kvinne vært knyttet til deres ulike funksjoner i forbindelse med reproduksjon. Men nå er vi utsatt for en radikal kjønnsideologi som ønsker å frigjøre oss fra biologiske fakta og gjøre kjønn til noe man kan velge selv ut fra egne opplevelser og følelser.

Opprøret mot Gud

Neon korss

Vi lever i en spesiell tid. Det er kristenledere som gir uttrykk for at den kamp som nå raser mot kristen tro er den sterkeste på 2000 år.

En FRI-gjort seksualrevolusjon

Fri

Foreldre som er imot Fris ideologi bør benyttet seg av muligheten til å be om at barna deres blir fritatt fra slik påvirkning. Norsk lov gir dem støtte når de krever dette.