Friheten gjelder bare de politisk korrekte

Frihet

Stortingets familie- og kulturkomité arrangerte tirsdag 5. november en høring i forbindelse med to representantforslag som begge angår statens engasjement overfor LHBTI-bevegelsen.