Liberal familiepolitikk kjenner ingen grenser

Familie

Debatten knyttet til nye familieformer og samlivsetikk er vanskelig, og årsaken er ofte fravær av en felles virkelighetsoppfatning. Når konservative peker på den etiske skråplaneffekten, reagerer liberale ofte med oppgitt fornærmelse, og hevder at det må være mulig å argumentere for et monogame livslange homofile forholdet, uten å bli tatt til inntekt for en alle […]