Unngår Baptistsamfunnet splittelse?

Foto: Tomas Sobek fra Unsplash

Det har i lang tid vært konflikt mellom en konservativ og liberal fløy i Det Norske Baptistsamfunnet. Striden knyttet til homofilt samliv har truet med å rive kirken i to. Avisen Vårt Land skriver at det nå synes å bli en løsning der hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn stiller sine plasser til disposisjon på landsmøtet […]