Bare tre av de ni medlemmene i hovedstyret skulle etter normal prosedyre vært på valg under landsmøtet som finner sted i månedsskiftet oktober/november. Etter det Kristelig Pressekontor erfarer, er imidlertid hovedstyret blitt enige med det konservative nettverket Veien Videre (VV) om at hele styret stiller sine plasser til disposisjon.

Dette er en del av enigheten som er oppnådd i tilknytning til striden omkring Bærum baptistmenighet som har valgt inn en lesbisk samlevende kvinne i sin ledelse.

De tre som normalt skulle vært på valg, er styreleder Magnar Mæland, som gikk av før tiden i oktober i fjor, fungerende styreleder Jon Vestøl og styremedlem Reine Cihiluka-Brevik.

Mistillitsforslag?

– Med det kommer det vel ikke noe mistillitsforslag fra Veien Videre mot hovedstyret?

– Det har ikke vært noe særlig snakk om det, men når det kommer til valg, er det selvsagt viktig hvem som kommer inn i hovedstyret, og jeg regner med at det blir noe utskiftning, sier Magnar Mæland som er VVs talsmann.

– Det jeg kan si, er at vi i våre samtaler med hovedstyret er kommet til enighet om at hele styret stiller sine plasser til disposisjon. Dermed får landsmøtet mulighet til å si hvem de vil ha i styret, sier han.