Oslo kommunes handlingsplan for kjønn-, kjønnsutrykk og seksualitetsmangfold

Oslo Rådhus, Norge

Byrådet i Oslo har vedtatt en handlingsplan som har som målsetting å bekjempe intoleranse og diskriminering. I handlingsplanen «Stolt og fri» står det at Oslo kommune vil bekjempe diskriminering slik at alle uavhengig av kjønn, seksualitet, hvem man forelsker seg i eller velger å leve sammen med og hvordan man velger å uttrykke sin identitet […]