Menneskeverd i klinikk og politikk

Bokomslag - Menneskeverd i klinikk og politikk

Bioteknologiloven er under et stadig press, og forslag som for få år siden ikke engang ble vurdert, diskuteres i dag med den største selvfølgelighet. En av de som forutså en slik utvikling, er lege Morten Magelsen. I sin bok Menneskeverd i klinikk og politikk fra 2013,  gjorde han rede for de mekanismene vi satte i gang […]