Arbeiderpartiet vil øke støtten til LHBTIQ-organisasjoner med 10 millioner kroner

Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2021 vil satse på rosa kompetanse i politiet, økt kunnskap om lhbti-personer og hatkriminalitet. –Vi må styrke de skeive organisasjonene. Det er de som er i front og som står i kampen, sier Anette Trettebergstuen til bladet Blikk. I Arbeiderpartiets alternative budsjett ligger det an til drastiske omprioriteringer. Arbeiderpartiet vil trekke […]