Svenske prester som ikke vil vie likekjønnede par kan få sparken

Foto: Linus Mimietz fra Unsplash
Foto: Linus Mimietz fra Unsplash

Fire nomineringsgrupper står bak kravet om å avkrage prester som ikke vil vie likekjønnede par. Det kan gi en majoritet i det svenske kirkemøtet. Det skriver avisen Kykanstidning.

Avisen skriver videre

Kyrkans Tidning har tidigare rapporterat om den motion, skriven av den socialdemokratiske gruppledaren i kyrkomötet Jesper Eneroth, som går ut på att präster som diskriminerar ska kunna avkragas. Han vill att kyrkostyrelsen låter utreda om det går att göra ett tillägg i kyrkoordningen med innebörden att den som diskriminerar någon på grund av kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning kan förklaras obehörig som präst. Det ska också göras tydligt att den som avstår från att viga par av samma kön diskriminerar.

Motionen är även undertecknad av gruppledarna i Centerpartiet (C), Vänstern i Svenska kyrkan (Visk) och Öppen kyrka (Öka). Tillsammans har dessa grupper en majoritet i kyrkomötet. Om kyrkomötets läronämnd avstyrker motionen kan dock avgörandet skjutas upp, och om läronämnden fortsätter att avstyrka krävs tre fjärdedels majoritet i kyrkomötet.

Ledamöterna får rösta fritt

Margareta Karlsson, som är gruppledare för Öka, skriver i ett mail till Kyrkans Tidning att ”motionens intentioner stämmer väl överens med vårt idéprogram.” Hon skriver också att hon hoppas att ledamöterna kommer att rösta för motionen, men att hon inte vet i dagsläget. Om läronämnden skulle ha synpunkter på motionens innehåll är hon öppen för att formulera om den.

Gruppledarna Margareta Karlsson, Öka, Marjut Ervasti, Visk och Niklas Larsson, C, har har ställt sig bakom S-motionen, undertecknad av Jesper Eneroth. Sammanlagt har grupperna 132 ledamöter i kyrkomötet, och om alla dessa skulle stödja motionen finns en majoritet för förslaget. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Marjut Ervasti, som är gruppledare för Visk, svarar Kyrkans Tidning att man som grupp ställt sig bakom motionen, även om ledamöterna får rösta fritt.

– Det finns en stark förväntan på att gruppen i fråga om denna motion kommer att rösta för bifall.

Skulle ni gå emot läronämnden?

– Det beror på hur läronämnden resonerar, detta handlar om arbetsrätt, vi tycker inte den talar om biskopsämbetet.

Tycker det är självklart

Centerpartiets gruppledare Niklas Larsson säger till Kyrkans Tidning att det är väldigt viktigt att ingen upplever sig diskriminerad i Svenska kyrkan av en präst.

– Det är självklara delar kan man tycka, säger han.

Han menar att det är viktigt att respektera läronämndens tidigare ställningstaganden kring att kyrkomötet inte ska avgöra vilka personer som biskoparna finner lämpliga att viga till präster.

– Biskoparna får fortsätta att ha hand om det. Men om någon upplever sig diskriminerad av en präst så ska kyrkostyrelsen ta fram verktyg som domkapitlen kan använda i sådana fall, säger han.

När kyrkomötet 2009 beslutade att utvidga kyrkans äktenskapsordning så sades det att Svenska kyrkan skulle kunna rymma två äktenskapssyner i framtiden, alltså att både de som viger samkönade par och de som inte gör det skulle kunna tjäna i Svenska kyrkan.

– Jag var inte med på den tiden, utan nu ser vi framåt. Jag kan konstatera att i kyrkovalet så var detta en stor fråga för många väljare, hur kan det kan tillåtas att anställda får neka att viga samkönade par.

Fader Gunnar i Osby

Niklas Larsson har även ett lokalt engagemang i Svenska kyrkan, han är ordförande i kyrkofullmäktige i Osby. Där står fader Gunnar staty på torget, en präst som bland annat är känd för att han starkt bidrog till att högkyrkligheten växte fram i Sverige. Niklas Larsson är dock inte orolig för protester från mer teologiskt konservativa.

– Även om så klart högkyrkliga kan reagera på en sådan motion så tror jag inte man gör det speciellt i Osby, säger han.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter