Styret i Åpen Kirkegruppe foreslår å legge ned organisasjonen – vil slutte seg til Skeivt Kristent Nettverk

Møte
Foto: Christina Wocintechchat fra Unsplash

De siste årene har oppslutningen rundt Åpen Kirkegruppe (ÅK) vært dalende. Styret i ÅK foreslår derfor å legge ned organisasjonen og fortsette kampen for skeive kristnes rettigheter i Skeivt Kristent Nettverk. Det skriver Vårt Land.

En tilslutning til Skeivt Kristent Nettverk (SKN) medfører ikke at Åpen Kirkegruppe (ÅK) forsvinner. Tvert imot videreføres den samme kampen som våre pionerer initierte i 1976 – under felles fane med SKN, heter det i en felles uttalelse som ÅK og SKN sendte ut onsdag ettermiddag.

Vårt Land skriver at manglende engasjement og lav oppslutning har preget Åpen Kirkegruppe (ÅK) de siste årene. Innad i det kristne fellesskapet for skeive har det derfor vært en diskusjon om hvordan de skal videreføre kampen for skeive kristnes rettigheter på en mest hensiktsmessig måte. Et mulig løsning ble fremmet av ti ÅK-veteraner til årsmøtet i april 2020: Organisasjonen bør igjen bli en del av organisasjonen FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, skrev Vårt Land.

I 30 år var ÅK en del av FRI, inntil ÅKs årsmøte i 2009 vedtok at organisasjonen skulle trekke seg ut. I flere tiår hadde ÅK da vært en sentral kirkepolitisk aktør, og fungerte i praksis som en egen organisasjon. En av deres største kampsaker var at skeive skulle få gifte seg i kirken. For å få større gjennomslagskraft vurderte ÅK det som hensiktsmessig å trekke seg ut av FRI, som tidligere het LLH.

Styret har siden årsmøtet i 2020 utredet mulighetene for en gjenforening med FRI. I tillegg har de sett på en annen løsning: De har gjennomført sonderinger med SKN for å undersøke mulighetene for en tilslutning.

– På bakgrunn av dette arbeidet har styret i ÅK i sakspapirene til årsmøtet 27. mars 2022 fremmet et forslag om å oppløse ÅK som organisasjon, og slutte seg til SKN Oslo som en egen aktivitetsgruppe, der tilbudet fra ÅK kan leve videre, heter det i uttalelsen.

SKN er en tverrkirkelig interesseorganisasjon for kristne lhbt+personer.

– Hvorfor SKN og ikke FRI?

– Det er nok fordi vi har større tilhørighet til dem. Ved å slå oss sammen med dem kan vi fortsette å være en aktivistgruppe. Samtidig kan vi tilby dem et gudstjenestefellesskap som SKN ikke har i dag, sier ÅK-leder Christian Nordbye til Vårt Land.

Åpen Kirkegruppe

  • Åpen Kirkegruppe er et kristent fellesskap for alle skeive som ble dannet i 1976, blant annet med Aasmund Robert Vik som en sentral drivkraft.
  • Hovedaktiviteten er egne kveldsmesser i Frogner kirkes kapell i Oslo.
  • De teller i dag om lag 100 medlemmer.

– Ny giv til kampen for skeives rettigheter

I SKN er de positive til å innlemme ÅKs medlemmer hos dem, enten de blir tilknyttet SKN Oslo eller andre aktuelle lokallag i nærheten av der de bor.

– Vi vil ikke foregripe noe men hvis årsmøtet i ÅK gir sin tilslutning til styrets forslag, ønsker vi både tidligere og nåværende medlemmer av ÅK hjertelig velkommen til SKN, opplyser leder i SKN, Elisabeth Meling, i uttalelsen.

ÅK-styret skriver at ÅK gjennom hele sin historie har vært en økumenisk organisasjon som har kjempet for skeives rettigheter i alle kristne kirkesamfunn.

– ÅKs langvarige kamp har med tiden ført til store gjennomslag i Den norske kirke. I dag kan de fleste skeive i Den norske kirke finne seg et åndelig hjem i sin lokale menighet; både bli viet i sin lokale kirke og få sine barn døpt i sin lokale kirke kirken. Dermed har ÅKs rolle som et åndelig hjem for skeive kristne som var utstøtt fra sin lokale menighet i Den norske kirke blitt mindre viktig, opplyser de.

Videre påpeker de at ÅKs kirkepolitiske arbeid inn mot Den norske kirke i stor grad blitt ivaretatt gjennom ÅK siden 2014, med tidligere ÅK-leder Gard Sandaker-Nielsen som en sentral skikkelse. Dermed har ÅKs rolle som en kirkepolitisk aktivistorganisasjon også mistet mye av sin betydning.

At SKN er en naturlig organisasjon å bli en del av, begrunner de slik:

– Siden 2019 har SKN gitt ny giv til kampen for skeives rettigheter i norsk frikirkelighet. Organisasjonen har på denne måten videreført ÅKs langvarige kamp for skeives rettigheter i alle norske kirkesamfunn. SKN har opplevd en rask vekst, stor oppslutning og skapt økt engasjement for skeive kristnes vilkår i hele Kristen-Norge, skriver de.

– Styret i ÅK mener at dagens format ikke er det riktige for å videreføre kampen for skeive kristnes rett til å være åpne om hvem de er, til å elske hvem de vil og til å ta sin plass i det kristne fellesskapet – uavhengig av kirkesamfunn. Styret i ÅK mener at dagens format ikke er det riktige for å videreføre kampen for skeive kristnes rett til å være åpne om hvem de er, til å elske hvem de vil og til å ta sin plass i det kristne fellesskapet – uavhengig av kirkesamfunn, heter det i uttalelsen.

Leder i SKN, Elisabeth Meling, skriver i samme uttalelse at organisasjonen er glad for at ÅK har tatt kontakt med dem, med ønske om å bli en del av SKN.

Det er en stor tillitserklæring, ikke minst med tanke på Åpen Kirkegruppes stolte historie, sier hun.

Hun mener skeive har mye å takke ÅK for, og mener «deres utrettelige innsats har banet vei for så mange av oss».

– Vi lever nå i den velsignelsen, og ønsker å bringe arven videre. SKN er og skal være en økumenisk og tverrkirkelig interesseorganisasjon, og selv om utgangspunktet da SKN ble startet var mer rettet mot frikirker, har mange av våre medlemmer tilknytning til DNK, skriver hun.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter