Store norske leksikon: To-kjønnsmodellen er utdadert

Foto: Dainis Graveris fra Unsplash
Foto: Dainis Graveris fra Unsplash

Store norske leksikon hevder at et økende antall personer definerer seg utenfor tokjønnsmodellen det vil si ikke-binære, og at oppfatninger om kjønn er i endring og at tokjønnsmodellen i flere sammenhenger er utdatert.

Ikke-binær ( på engelsk: non-binary) er en kjønnsoppfatning som innebærer at en person verken opplever seg som kvinne eller mann.

Leksikonet hevder at studier, også fra Norge, tyder på at gruppen mennesker som identifiserer seg som ikke-binære er i vekst, at det kan diskuteres om personer som helt avviser kjønn for sin egen del, skal kategoriseres innenfor det ikke-binære eller bare som personer som ikke anerkjenner noe kjønn for egen del.

En stor norsk undersøkelse utført ved Universitetet i Agder i 2018 viser at en majoritet av personer som opplever seg kjønnsinkongruent plasserer seg enten helt utenfor eller til siden for tokjønnsmodellen.

Dele
Share on email
E-post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Mercedes Mehling fra Unsplash

LHBTIQ-personers gudsbilde

Vårt Land fortsetter med sin promotering av LHBTIQ-teologi. Her med en artikkel om LHBTIQ-personers gudsbilde: Du er ikke god nok selv for den barmhjertige Gud