Steile fronter i Frikirken knyttet til likekjønnet samliv

Splitt
Foto: Mario Gogh fra Unsplash

De siste månedene har det pågått en debatt i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, vanligvis kalt Frikirken. Avisen Dagen har dekket konflikten over lengre tid.

Debatten har omhandlet hvorvidt det protestantisk kirkesamfunnet bør endre synet på homofilt samliv, og dermed følge etter Den norske kirke.

Frikirken, som har en 145 år lang historie, har i dag en teologi som anser homofilt samliv som uforenlig med Guds ord.

 

Jan Peder Amundrød er blant de som håper Frikirken nå vil gjøre en endring på dette området.

Amundrød har vært medlem i Frikirken i mange år, og kom selv ut av skapet som homofil i 2016.

Da var han rukket å bli 41 år gammel.

Amundrød skriver i en e-post til Dagen at han har et inderlig håp om at Frikirken skal foreta en endring.

 Mitt håp er at de kan vokse opp med at det ikke er noen motsetning mellom det å leve som kristen og det å leve som homofil. Dagens samlivsetikk bidrar til å holde folk borte fra troen på Gud.

Han mener dagens samlivsetikk har forårsaket en rekke vonde konsekvenser for homofile.

I de senere årene har jeg erkjent at Frikirkens forkynnelse om samlivsetikk har hatt en negativ innvirkning på livet og i stor grad bidratt til psykisk uhelse. Slik er ikke Gud ifølge Bibelens Jesus, sier Amundrød.

Han mener dagens samlivsetikk fører til dårligere liv, fortielse, skam og store savn.

– Det er ikke det Bibelen mener med å ta sitt kors opp og følge Jesus.

Amundrød mener det er på høy tid at debatten nå kom til Frikirken.

– Det er viktig at Frikirken endrer sin samlivsetikk slik at de som er unge i dag skal slippe det jeg og min generasjon har opplevd, sier Amundrød.

– Trist

Jørn-Ivar Holmgren er eldste i Alta Frikirke. Holmgren er en sterk tilhenger av at Frikirken skal fremholde et klassisk og konservativt syn på likekjønnet samliv.

– For meg handler det helt enkelt om hva Bibelen sier, og hvordan vi blir frelst. Hvilken autoritet skal vi som kristne gi Bibelen, spør Holmgren retorisk.

– Jeg blir veldig trist hvis vi endrer teologi på dette området.

>– Hvorfor blir du trist?

– Fordi dette for meg koker ned til et spørsmål om hvordan vi blir frelst fra synd. Derfor kan ikke jeg ta lett på dette spørsmålet. Hvis vi bryr oss om homofile, så kan vi ikke si til mennesker at homofilt samliv ikke er synd. Jeg kan ikke være i en kirke som ikke taler sant om frelsen, sier Holmgren.

– Uaktuelt å være med på

Holmgren er tydelig på at han ikke vil fortsette i Frikirken hvis det skjer en endring i dette spørsmålet.

– Hvis Frikirken går inn for en todelt løsning der vi skal leve med to syn, eller endrer syn fullstendig til å mene at likekjønnet samliv er helt greit, så har ikke jeg så mye mer i Frikirken å gjøre. Det er helt uaktuelt for meg å være med på en slik utvikling.

Holmgren tror da også at Frikirken som kirkesamfunn vil står overfor en mulig splittelse.

– For meg og mange andre så er det dagens syn eller ingenting. Det finnes ikke noe annet alternativ til det, sier altaværingen.

<Jørn-Ivar Holmgren er eldste i Alta Frikirke. Han trekker seg ut av Frikirken hvis de endrer teologi i synet på likekjønnet samliv. Foto: Privat

Synodemøte i juni

I juni vil Frikirkens generalforsamling, som blir kalt synoden, vedta hvorvidt man skal opprette en komité som vil gjøre en teologisk utredning av standpunktene for og mot likekjønnet samliv.

Holmgren, som selv skal delta på synodemøte i juni, håper denne komiteen ikke vil bli opprettet.

– Det skulle handle om hvordan vi tar vare på hverandre, noe som er en viktig samtale å ta. Men så har det i stedet gradvis blitt til en samtale som har gått over til å handle om samlivsteologien, og om vi skal endre syn på hvorvidt homofilt samliv er synd eller ikke, sier Jørn-Ivar Holmgren.

Håper på to syn

Jan Frode Amundrød legger på sin side ikke skjul på at han aller helst skulle hoppet over steget med en eventuell komité og at Frikirken i stedet gikk rett inn for å vedta to syn på likekjønnet ekteskap.

– Men jeg innser at folk trenger tid på seg. Da får en slik komité være det første skrittet på veien, sier han.

– Jeg tror aldri vi blir enige, men håper at vi kan leve sammen med to ulike syn og beholde enheten mitt i det at vi er uenige. Det står ingenting i trosbekjennelsen om ekteskap.

Han legger samtidig til at han generelt opplever mye støtte blant mange i Frikirken.

– Grunnleggende sett er ikke problemet hvordan folk blir møtt, men teologien. Det er den som må endres, mener Amundrød.

Påvirkning fra samtiden

Amundrød trekker paralleller til tidligere teologiske debatter som på sikt førte til endring i betente spørsmål.

– Bibelen er Guds ord, men vår forståelse av tekstene har alltid blitt påvirket av samtidens kunnskap og forestillinger. Diskusjonen rundt ordinasjon av kvinner er et godt eksempel på dette. Det er rett og slett viktig at Frikirken endrer sin samlivsetikk fordi det er det riktige å gjøre, mener Jan Frode Amundrød.

«Problematisk»

De siste ukene har både Frikirkens leder, synodeformann Jarle Skullerud, og nestleder i synoden, Anne Mari Schiager Topland, skrevet innlegg om Frikirkens samlivsetikk på Frikirkens nettplattform Budbæreren.

Dagen har vært i kontakt med både synodeformannen og nestlederen. De ønsker ikke å la seg intervjue i denne saken på nåværende tidspunkt.

I ett av sine innlegg på Budbæreren skriver Topland blant annet at hun forstår ekteskapet som Guds gode ordning for livslangt samliv mellom en mann og en kvinne, men at hun også mener dyp kjærlighet og tilhørighet kan skje mellom to av samme kjønn. Hun skriver også følgende:

«Jeg synes det er problematisk at trofast samliv med en av samme kjønn blir satt i samme kategori som utroskap eller grenseoverskridende seksuell atferd. Her trenger vi virkelig å gjøre et grundig stykke teologisk arbeid framover.»

Etterlyser større tydelighet fra ledelsen

Holmgren er til dels svært kritisk til innleggene fra synodeformannen og nestlederen.

– Jeg synes ledelsen kommer med til dels uklare signaler. Jeg forstår at dette er et sensitivt tema for mange, men vi trenger tydelighet på hvor vi skal med denne samtalen. Dette handler om Frikirkens teologi, sier Holmgren, som nå er usikker på fremtiden til Frikirken.

Han understreker samtidig at han uansett ikke mener at homofile skal avvises eller støtes ut av fellesskapene, men i stedet tas imot meg kjærlighet og omsorg.

– Homofile mennesker som lever i homofile samliv bør bli tatt vare på på lik linje med alle andre mennesker. Men jeg trenger ikke være enig med noen for å være gode mot dem. Og jeg mener ikke at vi skal endre teologi for å unngå å skuffe dem. Det er det skillet går, sier Jørn-Ivar Holmgren.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter