Stavanger kommune kan ikke nekte NLM støtte

Foto: Gunnar Ridderström fra Unsplash
Foto: Gunnar Ridderström fra Unsplash

Stavanger kommune har undersøkt muligheten for å nekte kommunale støttemidler til Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) barne- og ungdomsarbeid, det skriver Stavanger Aftenblad.

Direktør i Stavanger kommune, Helene Ohm, vurderer saken slik:

Det «vil være i strid med styrende forvaltningsrettslige prinsipper, herunder saklighetskrav samt krav til likebehandling, å avslå tilskudd til NLM med grunnlag i organisasjonens vedtekter og/eller praksis overfor egne medlemmer», skriver hun i et ferskt saksfremlegg til Stavanger kommunes utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Vårt Land omtalte at  NLM i høst vedtok at medlemmer som ikke lever i samsvar med Bibelen og NLMs grunnregler og retningslinjer, i sin ytterste konsekvens – og etter en grundig prosess – kan bli fratatt medlemskapet. Det ikke et mål for organisasjonen å ekskludere noen. Leder i NLM Norge, Kåre Johan Lid, har i et oppfølgende leserinnlegg utdypet ytterligere hvordan bestemmelsen skal forstås.

På bakgrunn av saken i Vårt Land valgte Aps gruppeleder i Stavanger, Dag Mossige, å løfte saken politisk.

«Stavanger kommune er en åpen, inkluderende, og mangfoldig by. Det er uforenelig med våre verdier å gi driftstilskudd til barne-og ungdomsarbeid til en organisasjon som bedriver en tilsynelatende svært ekskluderende praksis ovenfor egne medlemmer», het det i forslaget som han fremmet på vegne av Ap og Rødt i kommunens utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 11. november i fjor.

Utvalget fattet deretter vedtak om å be kommunedirektøren «vurdere opp mot formål og vedtekter for ordningen hvorvidt det er mulig å nekte utbetaling av støtte til Norsk Luthersk Misjonssamband».

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) ble av Stavanger kommune tildelt kr 26.870 i driftstilskudd til organisasjonens barne- og ungdomsarbeid i 2020.

Formålet med den aktuelle tilskuddsordningen er å støtte driften av frivillig åpent og generelt barne- og ungdomsarbeid i Stavanger kommune. Aktiviteten skal være tilgjengelig for barn og unge uavhengig av sosial status, kulturell bakgrunn, religiøs orientering, kjønnslegning eller seksuell orientering. For å få støtte må organisasjonen blant annet ha en demokratisk oppbygging med eget styre og ha minst 10 aktive medlemmer til og med 25 år.

«NLM som organisasjon oppfyller vilkårene for å søke støtte etter ordningen», fastslår kommunedirektøren i saken som politikerne i utvalget skal ta stilling til onsdag 17. mars.

«Å vektlegge en beslutning organisasjonen har tatt i forhold til medlemskap vurderes i dennes sammenheng å være et utenforliggende hensyn», heter det videre.

Kommunedirektøren påpeker at «dersom enkeltorganisasjoner skal nektes tilskudd basert på organisasjonens vedtekter og retningslinjer, vil det kreve en endring av formål og kriterier i tilskuddsordningen. Dersom en slik vesentlig endring i ordningen er aktuelt, må prinsipielle og praktiske sider utredes nøye», skriver Ohm.

– Lite hensiktsmessig å fremme ny sak

I vedtaket fra november het det også at kommunedirektøren skulle vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig «å fremme en ny sak som gjennomgår reglementene til andre organisasjoner som mottar støtte, for å vurdere om de driver i strid med kommunens verdier.»

Kommunedirektøren vurderer det som «lite hensiktsmessig å fremme en ny sak som gjennomgår reglementene osv. til organisasjonene som mottar driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeid, da det ifølge ordningens retningslinjer ikke er organisasjonens vedtekter og/eller praksis ovenfor egne medlemmer som legges til grunn i tildelingen», heter det i det ferske saksfremlegget fra kommuneadministrasjonen.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Adam Nescioruk fra Unsplash

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir